Za přecházení na červenou do špitálu

Vcházíte na přechod o sekundu dřív, než padne zelená? Tak pozor na šimpanze v civilu, abyste náhodou neskončili ve špitálu až si bude hrát na ramba a hrubě zneužívat svoji pravomoc (§ 10 Iniciativa - (2) Policista má povinnost podle odstavce 1 i v době mimo službu, je-li bezprostředně ohrožen život, zdraví nebo svoboda osob anebo majetek nebo došlo-li k útoku na tyto hodnoty. Zákon č. 273/2008 Sb.).

Pak se divíte, že ve Státech už nezřídka lidé rovnou tahají automatickou pušku, když je přepadnou zastaví tamní pomahači?

Další informace